Ubezpieczenia Słupsk
 Ubezpieczenia
 Auto
 Dom,mieszkanie
 Kontakt
Ubezpieczenia
Słupsk Ubezpieczenie domu, mieszkania

Ubezpieczenie dom, mieszkanie
To kompleksowe ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych. Wybierając kompleksowe rozwiązanie klienci płacą niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń.

Co Ubezpieczamy?

- budynek mieszkalny
- lokal mieszkalny
- stałe elementy lokalu/budynku mieszkalnego
- mienie ruchome lokalu/budynku mieszkalnego
- budynek/pomieszczenie gospodarcze
- budowla
- zewnętrzne elementy anten satelitarnych, baterii słonecznych, klimatyzatorów- trwale przymocowane do budynku/budowli, siłowniki do bram.

 Od czego ubezpieczamy?

Od ognia i innych zdarzeń losowych
 - ogień,
 - uderzenie pioruna,
 - wybuch,
 - upadek statku powietrznego,
 - huragan,
 - powódź,
 - deszcz nawalny,
 - grad,
 - obsunięcie się ziemi,
 - lawina,
 - trzęsienie ziemi,
 - huk ponaddźwiękowy,
 - dym,
 - zalanie,
 - roboty ziemne,
 - śnieg,
 - uderzenie pojazdu,
 - upadek drzew lub masztów,
 - zamarznięcie wody w urządzeniach i instalacjach infrastruktury technicznej w ubezpieczonym lokalu/budynku mieszkalnym,
 - akcja ratownicza prowadzona w związku z wystąpieniem w/w zdarzeń.
od kradzieży
od rozboju ...

Copyright © Słupsk strony internetowe All rights reserved.