Ubezpieczenia Słupsk
 Ubezpieczenia
 Auto
 Dom,mieszkanie
 Kontakt
Ubezpieczenia
Słupsk Ubezpieczenia Auto OC, AC, NNW


Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.
 
Ubezpieczenie Auto Casco
Auto Casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym przeznaczonym dla użytkowników pojazdów mechanicznych.
 
Ubezpieczenie NW kierowcy i pasażera
To ubezpieczenie obejmujące największe trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych.
 
Assistance


Copyright © Słupsk strony internetowe All rights reserved.